Beredskab

RØDE KORS' BEREDSKAB I NORDSJÆLLAND

Røde Kors er en beredskabsorganisation og en del af det nationale beredskab i Danmark. Vi bidrager ved lokale, regionale eller nationale kriser og er også til stede ved større beredskabsmæssige hændelser som supplement til de danske beredskabsmyndigheder.

Røde Kors' beredskab er opdelt i ti beredskabskredse. Én af disse kredse er Beredskabskreds Nordsjælland, som består af 20 Røde Kors-afdelinger med Røde Kors Lyngby-Taarbæk som den koordinerende afdeling.

 

I DEN AKUTTE FASE STØTTER VI OP MED FIRE TYPER AF OPGAVER:

  • Vi skaber tryghed og drager omsorg for berørte mennesker gennem krisestøttende og psykosociale aktiviteter
  • Vi yder førstehjælp og samariterindsats
  • Vi bidrager med praktisk hjælp og logistik
  • Vi kan håndtere spontane frivillige og spontane donationer

Før og efter beredskabshændelser har vi fokus på, hvordan vi kan bidrage til at forebygge eller mindske sårbarheden. Vi kan skabe fællesskaber for mennesker, der har været ramt af en oversvømmelse eller invitere dem ind i eksisterende aktiviteter.

 

VORES FRIVILLIGE I BEREDSKABET

Beredskab handler om at gøre det, vi allerede gør i vores aktiviteter til dagligt, også i forbindelse med katastrofer og ulykker i Danmark. Vi skaber tryghed, skaber fællesskaber, er samaritter og førstehjælpsinstruktører til dagligt. Det kan vi også gøre i og omkring den akutte situation.

Som frivillig i beredskabsaktiviteten er man fx til daglig patientstøtte på et hospital, samarit eller førstehjælpsinstruktør, offerrådgiver, aktiv i vågetjeneste eller indgår i en anden af Røde Kors’ relevante aktiviteter. Ved siden af den daglige aktivitet indgår man i Røde Kors’ beredskabsaktiviteter i tilfælde af ulykker eller katastrofer i Danmark både lokalt og nationalt, skulle det blive nødvendigt.

 

HVILKE AFDELINGER UDGØR BEREDSKABET I NORDSJÆLLAND?

De 20 Røde Kors-afdelinger, som tilsammen udgør Beredskabskreds Nordsjælland, er: Allerød, Ballerup, Birkerød, Egedal, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo, Frederikssund, Slangerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Søllerød.

Når katastrofen rammer, er Røde Kors' beredskab klar til handling

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE FRIVILLIG?

Alle som er frivillige i Røde Kors aktiviteter kan gøre en forskel i beredskabssituationer.

Hvis du bliver en del af Røde Kors beredskab, tilbyder vi dig et introduktionskursus, hvor du lærer mere om beredskabets opgaver og Røde Kors arbejdsmetoder. Herefter vil du løbende blive tilbudt uddannelse og kurser, der passer til den funktion, du som frivillig varetager i beredskabet.

Hvis du ønsker at være frivillig i beredskabet, skal du underskrive en frivilligaftale, og da du i beredskabssituationer kan komme i kontakt med børn og unge, skal du også aflevere en ren børneattest.

Find mere information om, hvordan du bliver frivillig i beredskabet.

HVAD GØR VI ELLERS?

I Røde Kors Lyngby-Taarbæk har vi masser af andre aktiviteter og lige så mange muligheder for at blive frivillig. Det kunne måske være noget for dig?

Hvis du allerede har fundet en aktivitet for dig, skal du endelig bare kontakte os.