Vågetjenesten

Ingen, som ikke ønsker det, skal dø alene.

 

En ekstra hånd til omsorg

Hvert år dør 5.000 danskere alene uden nogen ved deres side til det sidste farvel. I Lyngby-Taarbæk Kommune vil vågetjenesten være klar til at træde til, når og hvis en døende ligger alene i den sidste tid. Det kan være i eget hjem, men også på et af kommunens egne plejehjem hvor plejehjemmet har brug for en ekstra hånd til at være til stede med omsorg og kærlighed. I vågetjenesten vil vi gøre alt, hvad vi kan for at afhjælpe, at nogen som ikke ønsker det, skal dø alene.

Vågetjenesten foregår i tæt samarbejde med plejecentrene og hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk.

 

Har du brug for vågetjenesten?

Har du et familiemedlem, som er døende, og har du behov for en pause i vågearbejdet? Så spørg plejehjemmet eller kommunens hjemmepleje, om der kan komme en VÅGEKONE eller VÅGEMAND til at sidde hos dit familiemedlem.

Vi tilbyder aflastning og støtte for de nærmeste, der ellers våger. At være til stede som medmenneske på den døendes betingelser, og aflaste og støtte i en kortere periode, så de nærmeste får et pusterum og ny energi til deres pårørende.

Vågetjenesten er et frivilligt tilbud, og det er vigtigt at understrege, at tjenesten på ingen måde deltager i selve plejen, men kun giver nærhed og omsorg.

Vi har tavshedspligt om alle personlige forhold, vi bliver bekendt med, og vi respekterer den døendes livssyn og tro.

Vi er frivillige og modtager hverken løn eller gaver.

 

KONTAKT 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive våger, så kontakt vores aktivitetsleder.